Laadunhallinta ja koulutus

pkylaatuLaadunhallinta ISO 9001- ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001 otettiin käyttöön 2003 ja on edelleen käytössä ja sertifioituna. Yrityksessä järjestelmä koetaan hyvänä apuna laadunhallintaan ja sen ylläpitoon liittyvissä toimissa.

PKY-sertifikaatti

Lisäksi suurimmalla osalla yrityksen työntekijöillä on luonnonhoitokortti. Kortin saa suoritettuaan metsäalan koulussaTikka-tutkinnon. Hyvän hakkuujäljen varmistamiseksi yrityksen työntekijät osallistuvat UPM Kymmenen järjestämiin laatukoulutuksiin. Yrityksen työnjohtaja ja omistaja ovat tiiviisti mukana laadunvalvonnassa.